Potrat - abortus

Potrat - abortus - obrázek
Potrat - abortus - obrázek

Potratem rozumíme ukončení těhotenství, vypuzení plodového vejce z dělohy v prvních 28 týdnech jeho trvání, pokud mrtvý plod váží méně než 1000 g a měří méně než 35 cm.

Pro mezinárodní srovnání WHO (Světové zdravotnické organizace) byla přijata následující definice živého narození:

“Živé narození je úplné vypuzení nebo vynětí plodu z těla matčina – bez ohledu na délku těhotenství, jestliže plod po narození dýchá, nebo projevuje jiné známky života, jako srdeční činnost, pulzaci pupečníku, nebo nesporný pohyb kosterního svalstva, ať už pupečník byl či nebyl přerušen, nebo placenta připojena. Každý plod při živém narození se považuje za živě narozené dítě.”

Podle vyvolávající příčiny se rozeznávají potrat samovolný – spontánní, když není vyvolán zevním zásahem, a potrat umělý, vyvolaný zevním zásahem. Takový je buď lékařský, provedený v souhlase se zákonnými opatřeními, nebo kriminální, provedený nezákonně.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015