Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Nepravidelné trvání a ukončení těhotenství - obrázek
Zralé a donošené plody se rodí přibližně za 280 dnů počítáno od prvního dne poslední menstruace před početím. Ukončením před termínem porodu  do konce 28. týdne po oplození je potrat; ukončení mezi 29. až 38. týdnem je předčasný porod....
Krvácení v těhotenství - obrázek
Každé krvácení nebo krvavý výtok z dělohy v průběhu těhotenství je varovný příznak. Každé krvácení v těhotenství vyžaduje neodkladné vyšetření a léčení podle příčiny. Krvácení v první polovině těhotenství je nejčastěji prvním příznakem hrozícího...
Krvácení v první polovině těhotenství - obrázek
Krvácení v první polovině těhotenství je obvykle prvním příznakem hrozícího nebo probíhajícího potratu, zejména časného. Krev bývá červená, tekutá nebo ve sraženinách, krvácení může být i silné. Krvácení z jiných příčin nebývá silné a krev...
Potrat - abortus - obrázek
Potratem rozumíme ukončení těhotenství, vypuzení plodového vejce z dělohy v prvních 28 týdnech jeho trvání, pokud mrtvý plod váží méně než 1000 g a měří méně než 35 cm.
Spontánní, samovolný potrat - obrázek
Potrat (odborně abortus) je ukončení těhotenství a vypuzení plodu z dělohy v prvních 24 týdnech jeho trvání. Přesná definice je složitější, ale její vysvětlení je nad rámec tohoto článku. Podle vyvolávající příčiny rozlišujeme potrat...
Habituální, opakovaný potrat - obrázek
Pokud následovaly po sobě tři potraty, mluví se o habituálním potrácení, buď časném, nebo pozdním. Nejčastější příčinou časných habituálních potratů jsou poruchy vývoje celého plodového vejce nebo embrya. Příčinou pozdních habituálních potratů jsou...