Průkaz těhotenství

Průkaz těhotenství - obrázek
Průkaz těhotenství - obrázek

Pomocí dnešních těhotenských testů lze prokázat těhotenství již za několik dní po oplodňujícím pohlavním styku.

Těhotenské testy jsou založeny na výskytu těhotenských hormonů. Průkaz jejich přítomnosti v moči nebo v krvi těhotné umožnil posunout diagnostiku těhotenství do jeho nejranějšího období.

Dnes se rutinně používají těhotenské testy, které umožňují rozpoznat těhotenský hormon – lidský choriový gona­do­tropin hCG (zkratka pochází z angl. human chorionic gonadatropin) v krvi nebo v moči ženy. Testy mohou určit i výši koncentrace hCG v krvi ženy. Opakovaným vyšetřením lze sledovat i dynamiku tvorby tohoto hormonu. Vyšetřování hCG pak slouží nejen k diagnostice těhotenství, ale i k diagnostice mimodě­ložního (obvykle opakovaně naměřené nízké hodnoty hCG) anebo odum­ře­lého tě­hotenství (pozvolný pokles hodnot hCG).

hCG – hormon ohlašující těhotenství

Ve chvíli, kdy se oplodněné vajíčko rozdělené již do mnoha buněk s dutinkou (odborně blastocysta) zahnízdí do připravené sliznice dělohy, začínají první buňky, které tvoří základ placenty, uvolňovat do krevního oběhu hormony zabraňující nástupu další menstruace. Především právě lidský choriový gonado­tro­pin – hCG. 

Koncentrace hCG v těle budoucí maminky zpočátku, během I. trimestru, velmi rychle narůstá. Jeho množství v mateřské krvi se zprvu zdvojnásobuje každé 2 až 3 dny. Vrchol hladiny hCG nastává někdy kolem 9. a 10. týdne těhotenství a pak mírně opadá. Přibližně v 16. týdnu těhotenství se ustálí na určité hladině.

Jak získat jistotu

Jestliže se vám měsíčky zpozdily a chcete použít domácí test na těhotenství, počkejte s jeho použitím 5 až 7 dní. V řadě testovacích souprav se doporučuje použití »již první den chybějících měsíčků«, ale toto časné použití může přinést nepřesný výsledek. Pokud provedete test 7 až 10 dní po první vynechané menstruaci a výsledek testu je negativní, počkejte dalších několik dní a nedostaví-li se měsíčky, test zopakujte. Lékař může provést jednoduchý test s krví odebranou z vaší paže a zjištěním koncentrace hCG stanovit, zda jste těhotná. Takový krevní test je přesnější, neboť s jeho použitím je možné odhalit nižší koncentraci hCG než s použitím domácího těhotenského testu. Pokud vám domácí test ukázal pozitivní výsledek, zajděte neprodleně ke svému lékaři. Provede vyšetření k ověření, zda jste skutečně těhotná, a zařadí vás do prenatální péče. V soupravě pro domácí těhotenský test je proužek obsahující chemikálie, který ve styku s močí ukáže za 1–2 minu­ty výsledek. Proužek ukazuje přítomnost hormonu, který se vytváří při těhotenství – lidského (humánního) chorio­n­gonadotropinu (hCG). Test je pozitivní (tj. ukazuje, že jste těhotná) jen tehdy, je--li ve vašem organismu dostatek hCG. V závislosti na menstruačním cyklu a na tom, jak je vaše těhotenství pokročilé, může test domácí testovací soupravou dávat negativní výsledek (ukazující, že nejste těhotná) i v případě, že ve skutečnosti těhotná jste.

Průkaz těhotenství ultrazvukem

Pomocí vyšetření ultrazvukem můžeme těhotenství diagnostikovat nejdříve ve 4. týdnu těhotenství, tedy podstatně později než pomocí těhotenských testů.

Dvojčata

U lidského druhu je obvyklé těhotenství a porod jednoho dítěte. Vícečetná těhotenství jsou častější u mnohorodiček mezi 30. až 40. rokem. V důsledku léčby ženské neplodnosti je v poslední době celosvětově zaznamenáván zvyšující se výskyt vícečetných těhotenství. Přestává platit tzv. Hellinsovo pravidlo, podle kterého se rodí spontáně dvojčata jednou během 80 až 85 porodů = 801, trojčata 802, čtyřčata 803, výjimečně paterčata 804. V literatuře jsou zaznamenány porody sedmerčat, samozřejmě předčasné.

Dva plody se vyvíjejí buď z jednoho vajíčka, které se v době časného vývoje rozdělí, dvojčata jsou jednovaječná. Děti jsou pak stejného pohlaví, mají stejný dědičný základ, vzhled, krevní skupinu ap. Jednovaječných dvojčat je 25 % z celkového počtu těhotenství s dvěma plody. Nebo se dva plody vyvinou po oplození dvou vajíček, která mohou být z jednoho nebo z obou vaječníků. Děti mohou být stejného nebo různého pohlaví. Taková dvojčata jsou dvojvaječná.

I když se diagnostika dvojčat v dnešní době zdá velmi snadná (vyšetřením ultrazvukem), tak ještě donedávna tomu tak nebylo. Před érou ultrazvuku, ještě před 30–40 lety, byla dvojčata rozpoznávána před přijetím k porodu jen v jedné polovině případů a u jedné třetiny těhotných byla existence druhého plodu poznána až po porodu prvního dvojčete. Dnes se podobné situace již nevyskytují, dvojčata jsou diagnostikována již při prvním vyšetření ultrazvukem, obvykle v I. trimestru těhotenství.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015
Objednávejte ZDE