Rýhování a migrace, postup vajíčka k děloze

Rýhování a migrace, postup vajíčka k děloze - obrázek
Rýhování a migrace, postup vajíčka k děloze - obrázek

Oplodněné vajíčko, zygota,

je peristaltickými pohyby vejcovodu a kmitáním řasinek buněk vystýlajících vejcovod posunováno směrem k děložní dutině – migruje. Přitom se vajíčko dělí: již za 22 až 28 hodin po oplodnění vznikly ze zygoty první dvě buňky – blastomery, za dalších 48 hodin vznikl kulovitý útvar z 8 až 16 blastomer, připomínající plod moruše, odtud jeho název morula. Kolem ní je dosud ještě obalová vrstva buněk a pevná blána, na nichž se hranice blastomer jeví jako rýhy, proto se dělení zygoty nazývá rýhování.

5. den po oplodnění

Dalším stadiem vývoje – 5. den po oplodnění – je blastocysta, tvořená 50 až 60 blastomerami, připomínající váček (nebo puchýřek) s dutinkou. U tzv. časné blastocysty je ještě degenerující buněčný obal. U tzv. pozdní blastocysty o den až dva později již tento obal není a jsou odlišeny povrchové buòky od buněk uložených uvnitř při stěně váčku. Vznikl tak obal blastocysty – trofoblast, zevnitř k němu přiléhá na jednom pólu terčovitý shluk větších buněk – embryoblast (zárodečný terčík). Z trofoblastu se později vyvíjejí plodové obaly, embryoblast je základem pro budoucí embryo a plod.

Pohyb rýhujícího se vajíčka se zpomaluje. Blastocysta se dostává do děložní dutiny 4. až 5. den ve stadiu časné blastocysty, zůstane asi 48 hodin ležet blíže děložního rohu. Výživu získávalo rýhující se oplodněné vajíčko zprvu ze sekretu žlázek děložní sliznice.

Kritickým momentem této vývojové fáze oplodněného vajíčka je první dělený zygoty – její anomálie mívají za následek pozdější potrat.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015
Objednávejte ZDE