Vývoj oplodněného vajíčka

Vývoj oplodněného vajíčka - obrázek
Vývoj oplodněného vajíčka - obrázek

V nitroděložním vývoji savců a člověka jsou shodně rozeznávána dvě období:

období embryogeneze

zahrnuje u vývoje lidského plodu prvních 8 týdnů po oplodnění vajíčka. První dva týdny lze označit jako fázi blastogeneze(oplodnění, rýhování, migrace a nidace) a několikadenní další vývoj, v němž se vytvoří základy pro plod a základ pro plodové obaly. Od 3. do 8. týdne po oplodnění probíhá vývoj embrya tak, že má již lidskou podobu se založenými orgánovými systémy a s vlastním vyživovacím systémem;

období fetální

probíhá od 9. týdne po oplodnění do porodu. Dělí se na raně fetální období od 9. týdne do konce 26. týdne po oplodnění, kdy se dále vyvíjejí a dozrávají orgánové systémy plodu, takže na sklonku raného fetálního období nabude relativní životaschopnosti, a na pozdní fetální období, které je od 27. týdne po oplodnění do porodu, kdy vzrůstá schopnost plodu adaptovat se na zevní podmínky.

Po skončení embryogeneze se mluví o embryu – zárodku, později o fétu – plodu, po porodu o novorozenci.

 

 

 

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, Praha 2009   Objednávejte ZDE