Těhotenský průkaz

Těhotenský průkaz - obrázek
Těhotenský průkaz - obrázek

Průkaz je pro těhotnou dokument, který slouží k zaznamenávání všech důležitých údajů o těhotné a vývoji dítěte.

Průkaz je vyhotoven z několikrát přeloženého papírového kartonu a tvoří knížečku. Předepsané položky v průběhu těhotenství vyplňuje lékař nebo porodní asistentka. Průkaz je pro celou Českou republiku jednotný.

Každá budoucí maminka by svůj průkaz měla nosit stále s sebou. Mohou nastat i náhlé zdravotní komplikace, které s těhotenstvím nemusí ani souviset, např. dopravní nehoda, úraz ap. Žena bude potřebovat první pomoc a bude muset být vyšetřena nebo ošetřena jiným než svým lékařem. Pak se kdekoliv může kterýkoliv lékař nebo zdravotník prostřednictvím Průkazu rychle a přesně seznámit se stavem těhotné ženy. Průkaz může ve velmi složitých situacích (porucha vědomí, dopravní nehoda ap.) usnadnit stanovení konečné diagnózy. 

Na rozdíl od dřívějších praktik, kdy se veškeré údaje zapisovaly do průkazu ručně, se dnes, v době počítačů a elektronických tiskáren, tiskne většina výsledků jednotlivě na samostatné listy papíru. Žena by měla vždy nosit veškerou dokumentaci pohromadě, zejména záznamy z ultrazvukového vyšetření, výsledky krevních vyšetření a vyšetření jinými lékaři-specialisty.

Praktická rada:

  • průkaz pro těhotnou je vhodné nosit společně s ostatními doklady,
  • v průkazu by měly být založeny výsledky všech vyšetření,
  • přehled v dokumentaci velmi usnadní, pokud si žena jednoduše označuje číslicemi výsledky jednotlivých vyšetření, zejména pak z ultrazvuku a kardiotokografu.

Současná forma, ale částečně i obsah Průkazu pro těhotné, jsou již překonány. Na novém Průkazu pro těhotné v současné době pracuje tým českých lékařů, odborníků na porodnictví.  

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

 

Témata: