Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové vyšetření
Ultrazvukové vyšetření

Málokterá diagnostická metoda dosáhla zejména v porodnictví takového rozmachu jako ultrazvukové vyšetření. V těhotenství je v současné době v České republice prováděn vícestupňový screening těhotných.

I. trimestr těhotenství

Ultrazvukové vyšetření v cca  6. týdnu, počítáno od prvého dne poslední menstruace (PM), prokáže spolehlivě, zda je těhotenství uloženo v děloze, počet zárodků, srdeční frekvenci. Je obvykle prováděno pochvou (vaginální sondou), nebo může být provedeno přes stěnu břišní – zde je nutný plný močový měchýř. V děloze vidíme dutinu, ve které se postupně objevuje tzv. žloutkový váček a zárodečný terčík s viditelnou srdeční činností.

První screeningové vyšetření se provádí ve stáří plodu 11 týdnů + 3 dny (11+3 dny) až 13 týdnů + 6 dní  (13+6 dní), kdy lze určit stáří těhotenství změřením vzdálenosti mezi  temenem a kostrčí plodu (CRL) a stanovit tak termín porodu. Optimální je vyšetření provádět ke konci 12. týdne, tedy při CRL cca  65mm. Při tomto vyšetření můžeme diagnostikovat již některé vrozené orgánové vady a hodnotit tzv. ultrazvukové markery pro onemocnění plodu.

Důležitým znakem je výška prosáknutí podkoží na šíji (šíjové  projasnění – NT). Výrazné zvětšení NT může znamenat riziko vrozené vady. Lze hodnotit přítomnost a případně změřit velikost nosní kosti (NB). Chybějící nebo krátká nosní kost zvyšuje riziko vrozené chromozomální vady.  Kromě těchto standardních známek (markerů) vrozených vad je možno hodnotit i další nadstavbové markery a určit umístění tvořící se placenty.

U vícečetného těhotenství se určuje, zda se jedná o monochoriální/ bichoriální těhotenství – tedy či plody mají společnou placentu či ne. Součástí toho vyšetření je i biochemické vyšetření krve matky, kde se stanovuje hladina placentárních hormonů a bílkovin, PAPP–A a free hCG. Na základě těchto vyšetření se stanoví kombinované riziko chromozomální vady pro plod.

II. trimestr těhotenství

Druhé ultrazvukové vyšetření (druhý screening ultrazvukem) se provádí v 18. až 20. týdnu těhotenství a je zaměřené na:

 • určení počtu plodů,
 • přesné změření jednotlivých částí plodu a výpočet jeho stáří a hmotnosti,
 • zjišťování vrozených vývojových vad plodu,
 • sledování srdeční činnosti plodu,
 • určení množství plodové vody,
 • určení uložení placenty.

III. trimestr těhotenství

Třetí ultrazvukové vyšetření (třetí screening ultrazvukem) se provádí ve 30.–32. týdnu těhotenství a je zaměřené především na:

 • určení polohy plodu,
 • přesné změření jednotlivých částí plodu a srovnání s předchozím vyšetřením; to umožní určit vývoj plodu včetně jeho  hmotnosti,
 • určení množství plodové vody,
 • pozorování pohybové aktivity plodu,
 • posouzení stavu placenty.

 

Autor: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

Témata: