Dítě A-Z - Růst a vývoj dítěte

Vliv stravy na vznik a rozvoj  zubního kazu - 2. díl
Kaz jakožto porušení povrchu zubu vzniká, když je přítomnost organických kyselin dlouhodobá. Při působení kyselin na zub dochází k uvolňování minerálů, zub se stává prostupnější pro bakterie, které dokážou rozrušovat vnitřní vrstvu zubu (...
Význam fluoridových tablet v prevenci zubního kazu
Lokální aplikace je účinnější a bezpečnější než systémová fluoridace. Pitná voda se v České republice fluoridovala v letech 1956–1988. Na vrcholu rozšíření fluoridovanou vodu pilo 35 % české populace (na Slovensku se nefluoridovala voda...
Úrazy zubů u dětí
V první věkové skupině se jedná o poškození dočasného chrupu, konkrétně nejčastěji jeho závěsného aparátu (odborně: parodont). Poranění parodontu se neprojeví zlomením zubu, ale jeho částečným uvolněním, či dokonce vyražením ze zubního lůžka....
Potřeba spánku a projevy jeho nedostatku
Spánek je definován jako stav klidu s minimální pohybovou aktivitou, omezeným vnímáním okolí, sníženou odpovídavostí na vnější podněty a odlišnou duševní činností. Je potřebný pro správný vývoj dítěte (především  v procesu učení...
Fyziologie spánku
Období spánku a bdění se během 24 hodin periodicky opakují a tvoří tzv. cirkadiánní rytmus (z latiny circularis = kruhový, dies = den). Spánek samotný se rozděluje do dvou hlavních fází, které se pravidelně  střídají. Spánek s rychlými...
Poruchy spánku
Poruchy spánku jsou velmi časté – vyskytují se až u 20–30 % dětí starších 3 let. Existuje několik různých poruch spánku: nespavost (odborně insomnie), porucha cirkadiánního rytmu, nadměrná denní spavost, abnormní  pohyby ve spánku, poruchy...
Zásady správného spánkového režimu u kojenců a batolat
S režimem je doporučeno začít již ve věku 3 měsíců, kdy se spánek dítěte začíná diferencovat. Dítě by mělo spát ve vlastní postýlce, a to pouze v poloze na zádech. U dětí do 6 měsíců je vhodné postýlku umístit do ložnice rodičů, vedle postele matky...