Dítě A-Z - Růst a vývoj dítěte

Náhradní kojenecká mléčná výživa
Kojení je pro dítě z mnoha důvodů výhodné, ale nemožnost kojení není tragédie. Dětem matek, které z různých důvodů nemohou  kojit, je však nutné podávat náhradní kojeneckou mléčnou výživu (odborně formule). Začínáme vždy počáteční neboli...
Jícnový reflux a refluxní nemoc jícnu v kojeneckém a batolecím věku
Jícnový reflux (odborně gastroezofageální reflux; dále GER) neboli regurgitace je samovolné vniknutí obsahu žaludku do jícnu. Tato situace se může, ale nemusí projevit ublinkáváním až zvracením. Jedná se o velmi častý projev, jenž se...
Diagnostika refluxní nemoci jícnu
Základem pro diagnózu GER jsou typické klinické  projevy spojené s pitím mléka. Ultrazvukové vyšetření žaludku a jícnu po napití sice může ukázat reflux obsahu ze žaludku do jícnu či nezralý žaludečně-jícnový přechod  (...
Základní opatření u dětí s mírným jícnovým refluxem
Vyloučit přepíjení velkými dávkami mléka, které zvyšují riziko regurgitace; dávky mléka v období prvních 3 měsíců věku nemají překračovat 150–170  ml/kg/ den, v období 4.–6. měsíce života dávky 130–140 ml/kg/den, do konce 1. roku života...
Léčba u dětí se závažnými projevy refluxní nemoci jícnu
Hlavním prostředkem v léčbě GERD jsou léky snižující žaludeční sekreci. Zásadní roli mají tzv. inhibitory protonové  pumpy.Protonová pumpa je bílkovina ve stěně buněk, která zabezpečuje přestup vodíkového iontu neboli protonu přes buněčnou...
Zavádění příkrmů
Zavádění příkrmů před 17. a po 26. týdnu není u kojených, částečně  kojených a nekojených dětí doporučováno. Optimální doba zavádění příkrmu je mezi 4. a 6. měsícem věku. V tomto období se má postupně zavést nejen...
Nedostatek vitamínu B 12
Možný nedostatek vitaminů: nutrič­ní deficit vitaminu B12 u plně kojených dětí při jeho deficitu u matky Vitamin B12  neboli kobalamin má řadu biologických funkcí. Kromě nezanedbatelného vlivu na proces krvetvorby je nezbytný především  ...
Potravinové alergie
Potravinové alergie jsou nežádoucí, imunitním systémem podmíněné reakce na některou složku potravy, kterou nazýváme alergen. Jsou velmi časté v dětském věku, kdy jejich výskyt činí 5–8 %, což je asi 2–3krát více než u dospělých.Výskyt...
Alergie na bílkovinu kravského mléka
Pro alergii na bílkovinu kravského mléka se běžně používá zkratka ABKM. ABKM je nejčastější potravinovou alergií u dětí. Její výskyt u kojenecké populace se pohybuje kolem 2 %.U dětí do 3 let diagnostikujeme nejčastěji alergii na bílkoviny...
Diagnostika ABKM
Základními vyšetřovacími metodami jsou kožní testy (tzv. prick a patch testy), vyšetření krevního  obrazu, celkových  IgE-protilátek a dále i specifických protilátek (IgE proti bílkovině kravského mléka).Jedná se však pouze o pomocné...