Prospívání dítěte, množství vypitého mléka

Prospívání dítěte, množství vypitého mléka - obrázek
Prospívání dítěte, množství vypitého mléka - obrázek

Pravidelné kontroly hmotnosti a hmotnostních  přírůstků jsou nezbytné po celý dětský věk, u novorozenců  a kojenců  jsou však ještě důležitější.  

Dítě začínáme vážit již za pobytu v porodnici  (kolem  2.–3. dne), a to vždy před a po kojení  ve stejných podmínkách  (tzn. nahé, popř. v suché pleně nebo ve stejném oblečení). Rozdíl hmotnosti nám udává množství vypitého mléka. 

V 1.–3. dnu života vypije dítě 50 ml/kg tělesné hmotnosti, 10. den již 140 ml/kg. Množství vypitého mléka u zdravého kojence se pohybuje mezi 150–180 ml/kg/den, i když denní dávka, která je potřebná pro správný růst a vývoj, je velmi individuální (nejmenší  možná dávka, která stačí k hraničnímu prospívání, je 120 ml na kg hmotnosti za den).

Dítě po porodu ztrácí 10 % (15 % u nedonošených novorozenců) své porodní hmotnosti  z důvodu zatím nerozvinuté laktace, odchodu  smolky, změn v rozložení  tekutin v organismu, popř. ublinkáváním,  a nabírá zpět svou porodní  hmotnost  mezi 11.–14.  dnem života. Hmotnostní přírůstky se v prvních týdnech života pohybují mezi 150–250 g a během prvního roku života se postupně snižují (tab. 3). Mezi 4.–5. měsícem  života váží dítě dvojnásobek  své porodní hmotnosti a do konce prvního roku se jedná již o trojnásobek. U starších kojenců  a větších dětí je nutné hmotnost  posuzovat vždy ve vztahu k délce, resp. výšce.
 

 

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Honzík PhD., prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.,