Gestózy

Gestózy - obrázek
Gestózy - obrázek
 

“Gestóza” je označení pro skupinu poruch zdraví těhotné ženy vyvolaných přítomností plodového vejce. Mimo těhotenství se nevyskytují, s ukončením těhotenství vymizí. Vyskytují se jednak na začátku těhotenství (v prvních třech měsících gestace), pak to jsou rané gestózy (též časné gestózy), nebo v posledních třech měsících těhotenství, pak jsou to pozdní gestózy.

 
 
Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015
Témata: