Rané (časné) gestózy

Rané (časné) gestózy - obrázek
Rané (časné) gestózy - obrázek

Projevují se nauzeou (nucením ke zvracení), zvracením a zvýšenou tvorbou slin, ptyalismem Obvykle se objevují koncem prvního měsíce těhotenství a mizí ve čtvrtém. Jejich závažnost a důsledky (ztráta tekutin a minerálů, úbytek hmotnosti, porucha látkové výměny) jsou různého stupně. Vážnějšími formami bývají postiženy ženy poprvé těhotné, těhotné s více plody, s molou (viz dále), diabetičky a ženy neurotické. Nepochybnou roli má i konstituce těhotné, poruchy hormonální regulace, negativní postoj ke stávajícímu těhotenství, úzkostné neurózy a konfliktní situace

Nucení ke zvracení – nauzea – předchází, často společně s vyšší tvorbou slin, projevům ostatních forem časných gestóz, může se vyskytovat samostatně nejen ráno, ale celý den, zejména při pohledu na jídlo, vnímání pachu jídel při pobytu v přeplněných místnostech, při jízdě v dopravních prostředcích. Vymizí obvykle po druhém měsíci gestace.

Ranní blinkání – vomitus matutinus – je jednou z mírných forem časné gestózy, projevuje se zvracením ráno na lačno, většinou bez nauzey. Celkový zdravotní stav zůstává dobrý, obtíže vymizí ve třetím měsíci gestace. Doporučuje se ještě na lůžku vypít sklenku tekutiny.

Těhotenské zvracení – emesis gravidarum – je již vážnější poruchou obtěžující těhotnou nauzeou a zvracením nejen ráno, ale i přes den, zejména po jídle, pocítí-li vůni pokrmů, někdy dokonce při pouhé zmínce o jídle. Zároveď bývá zvýšená tvorba slin. Těhotné si stěžují na bolesti v žaludeční krajině, bušení srdce, sklon k mdlobám, někdy se sníží tělesná hmotnost. Při vyšetření je zjišťován rychlejší pulz a pokles krevního tlaku, zejména po záchvatu zvracení. Celkový stav výživy však netrpí.

Těhotným lze doporučit vystříhat se práce v kuchyni, přes den odpočívat na lůžku, je-li to možné, změnit prostředí. Z léků se podávají antiemetika (léky proti zvracení), vitaminy. Je-li zjištěn pokles tělesné hmotnosti, je lépe těhotnou hospitalizovat. I u ambulantně léčených musí být vyšetřována moč na ketolátky (aceton) a průběžně sledována tělesná hmotnost.

Nadměrné zvracení – hyperemesis gravidarum – je nejtěžší forma rané gestózy obtěžující těhotnou nauzeou a zvracením mnohokrát denně, nezávisle na příjmu pokrmů a náplni žaludku, většinou zvrací jen žaludeční šťávy. Velká ztráta tekutin má za následek palčivou žízeď, ale po několika doušcích se opět dostaví nauzea a zvracení. Tak se rychle vyvíjí obraz dehydratace – ztráty tělesných tekutin: jazyk je suchý, povleklý, rty rozpukané, v ústních koutcích jsou trhliny, kůže pozbývá pružnosti, je chabá, vytvoříme-li mezi palcem a ukazovákem kožní řasu, přetrvává. Těhotná málo močí, má zácpu, z úst jí bývá cítit acetonový zápach. V moči jsou zjišťovány ketolátky, pulz bývá silně zrychlený.

U nejtěžší, vystupďované formy nadměrného zvracení se mluví o zhoubném zvracení, jazyk je hnědavě povleklý, z úst je cítit silný acetonový zápach, těhotná za příznaků dehydratace rychle hubne, má vpadlé břicho, děloha se rýsuje na podbřišku. Nemocná je zaujatá, apatická, někdy naopak vzrušená, neklidná, delirantní. Bez léčení, a to je v tomto případě ukončení těhotenství, by byl vážně ohrožen život nemocné. Ženy s nadměrným těhotenským zvracením musí být neodkladně podrobeny léčení v ústavu.

Léčení vyžaduje klid na lůžku, pokud možno v samostatném pokoji, vyloučí se podávání potravy a nápojů nejméně na 3 dny. Výživa a tekutiny jsou podávány parenterálně (v infuzích) spolu s vitaminy. Pokud by se stav nelepšil, stoupla teplota a bylo pozorováno krvácení do sliznic, ukončí se těhotenství.

Nadměrné slinění – ptyalismus – doprovází ostatní formy časné gestózy, ale může se vyskytnout i samostatně. Zdá se, že důležitá je složka psychická, poněvadž v noci slinění ustává. Ptyalismus není jako ostatní formy časné gestózy vázán jen na první 3 až 4 měsíce těhotenství, mnohdy přetrvává déle, dokonce i celou dobu gestace. Celkový stav těhotné však neohrožuje.

Léčebně jsou doporučovány výplachy úst (např. s Tct. myrrhae), ale většinou bezúspěšně.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015