Těhotenství A-Z - Péče o těhotnou ženu

Alkohol a těhotenství - obrázek
V našich zemích je alkohol blahosklonně tolerovanou drogou, jejíž povšechně devastující účinky jsou bagatelizovány. Je to zejména tím, že na alkohol vzniká návyk většinou pomalu a důsledky alkoholového návyku nejsou na první pohled tak patrné....
Kouření a reprodukce - obrázek
Kouření poškozuje celý organismus, v souvislosti s reprodukcí jsou tyto vlivy velmi výrazné. Kouření u mužů: kouření u mužů snižuje schopnost erekce, navíc zhoršuje kvalitu spermií (spermie jsou u kuřáků pomalejší) a snižuje jejich počet (kuřáci...
Kouření a těhotenství - obrázek
U kuřaček je vyšší pravděpodobnost mimoděložního těhotenství a častější samovolné potraty. Je u nich dokonce i vyšší pravděpodobnost poškození plodu, zejména v souvislosti s vývojem malých cév, častěji vznikají deformity prstů na ruce. V těhotenství...
Drogy a těhotenství - obrázek
Pervitin, extáze, kokain či heroin jsou drogy, o kterých slyšíme denně v médiích. Ruku v ruce s užíváním drog přicházejí další extrémně rizikové faktory pro těhotenství, jako jsou infekční onemocnění matky (syfilis, AIDS, žloutenka typu B, C). Dívky...