Těhotenství A-Z - Péče o těhotnou ženu

Jak pomáhá zákon těhotným ženám a matkám - obrázek
Zákonná opatření ukládají zaměstnavateli zajistit, aby těhotná zaměstnankyně pracovala na takovém pracovišti a vykonávala takové práce, které by neohrozily zdárný průběh jejího těhotenství a nerušený vývoj plodu. Vyhláškami jsou určena zaměstnání a...
Převedení na jinou práci (§ 239 Zákoníku práce) - obrázek
Koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako...
Pracovní cesty a přeložení (§ 240-241 Zákoníku práce) - obrázek
Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen s jejich souhlasem; zaměstnavatel je může přeložit jen na jejich žádost.  Ustanovení předchozího...
Rozvázání pracovního poměru (§ 48-73 Zákoníku práce)  - obrázek
Výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní a se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky jen zcela výjimečně v případech uvedených v § 52 písm. a, b, g, h a  § 53 a 54.   Zákoník práce...
Úprava pracovní doby (§ 241 Zákoníku práce) - obrázek
Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám žen pečujících o děti. Požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní...
Mateřská dovolená (§ 195 Zákoníku práce) - obrázek
V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou...
Porodné - obrázek
Porodné – právní úprava od  1. 1. 2015 (dítě narozené nebo převzaté do  trvalé péče od  1. 1. 2015) Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady...