Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Infekční onemocnění v těhotenství - obrázek
Proti infekci není mateřský organismus ani plod v těhotenství chráněn. Placenta je zpravidla jen dočasnou bariérou proti průniku infekce k plodu a sama bývá také infekčním původcem poškozena. Mikroby, viry, ale i protilátky a bakteriální toxiny...
Virová onemocnění v těhotenství - obrázek
Rubeola – zarděnky – je virové onemocnění, u něhož jako u prvního byl prokázán teratogenní vliv. Onemocnění v prvním měsíci gravidity má za následek vývojové malformace u 40 až 60 % plodů, ve druhém měsíci u 20 %, ve třetím u 10 % a ve čtvrtém...
Zoonózy (antropozoonózy) - obrázek
Toxoplazmóza je onemocnění vyvolané prvokem (Toxoplasma Gondii) žijícím v trávicím ústrojí koček, psů, králíků, ptáků, bravu a skotu, z nichž se na člověka přenáší, nejčastěji potravou. Výskyt je asi jednou na 1000 těhotenství. Je zjištěno, že více...
Sexuálně přenosná onemocnění - obrázek
Sexuálně přenosná onemocnění se dříve nazývala »pohlavními nemocemi«. Mezinárodně se dnes používá označení »Sexually Transmitted Diseases«, zkratka STD, nebo také »Sexually Transmitted Infections«, zkratka STI. Kromě hlavních onemocnění jsou pod...
Tuberkulóza a těhotenství - obrázek
Tuberkulóza plic, která naštěstí není v současné mladé generaci rozšířena, není obvykle ve svém průběhu těhotenstvím ovlivněna jak u forem aktivních, tak inaktivních, pokud jsou řádně léčeny. Některé formy se dokonce v těhotenství zlepší v důsledku...
Vývojové anomálie a nepravidelnosti rodidel - obrázek
Hypoplazie vulvy, nedostatečný vývoj (vulva připomíná spíše dětskou), bývá pozorována spíše u neplodných žen. Pokud žena otěhotní, průběh těhotenství není ovlivněn. Za porodu se však hypoplastické měkké porodní cesty obtížně rozvinují a vznikají...
Záněty vnitřních rodidel - obrázek
  Záněty vnitřních rodidel v těhotenství jsou vzácné. Od 4. měsíce je dutina děložní uzavřená a vzestup infekce již není možný. Recidivy starších procesů jsou ojedinělé. Příznaky jsou stejné jako mimo gestaci. Při pravostranných bolestech je...
Záněty zevních rodidel v těhotenství - obrázek
Zánětlivé onemocnění zevních rodidel v těhotenství jsou častá. Tkáně rodidel jsou překrvené, prosáklé a zánětlivá infekce se rychle šíří. Zánět zevních rodidel – vulvitida – projevující se zarudnutím kůže a sliznic zevních rodidel a svěděním bývají...
Novotvary rodidel v těhotenství - obrázek
Vaginální cysty se v těhotenství nezvětšují. Menší, skryté v poševních klenbách ani neruší průběh porodu. Větší, pokud by se mohly stát porodní překážkou, se vyprázdní punkcí. Naplní-li se znovu v šestinedělí, je vhodnější je chirurgicky odstranit....
Těhotenství po gynekologických operacích  - obrázek
Těhotné a rodičky s gynekologickou nebo porodnickou operací v anamnéze vyžadují v prenatální péči a při porodu zvláštní pozornost a sledování. Mají zásadně rodit v odborném ústavu. Po operacích na děloze: po císařském řezu, myomektomii (odstranění...