Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Obezita - obrázek
Obezita čili nadměrná tělesná hmotnost podporuje rozvoj vysokého krevního tlaku, kornatění cév a cukrovky. Je závažnou zdravotní poruchou ještě z jiného důvodu; zhoršuje vyhlídky na normální porod. Zdravotnické statistiky jasně ukazují, že u...
Poruchy příštítných tělísek - parathyreoidey - obrázek
Hypofunkce příštítných tělísek má u těhotných za následek výrazný pokles hladiny vápníku v krvi a dostavují se křeče, hlavně v horních končetinách, někdy i obličejového mimického svalstva a dýchacích svalů. Někdy se dostavují i křeče svalů dolních...
Těhotné se srdeční vadou a oběhovými chorobami - obrázek
Kardiopatie – srdeční vady – jsou dnes diagnostikovány u 1 až 2 % těhotných. Oproti nedávné situaci, kdy převažovaly srdeční vady získané, postrevmatické, jsou dnes častější vrozené vývojové srdeční vady (defekty síní nebo komor) obvykle po...
Vysoký krevní tlak - hypertenze - obrázek
U 40 až 50 % žen s hypertenzí před otěhotněním bývá těhotenství komplikováno pozdní gestózou, se všemi příznaky a také důsledky této těhotenské poruchy. V placentě se tvoří infarkty a ta často bývá insuficientní – funkčně méně výkonná. Hrozí riziko...
Hypotenzní syndrom v těhotenství - syndrom dolní duté žíly - obrázek
Asi u 3 % těhotných se na konci těhotenství dostavují v poloze na zádech kolapsové stavy, stejně i za porodu a někdy i po porodu plodu. Léčení je prosté – uložení na levý bok. Doporučuje se v této poloze i rodit, případně operovat.   Autor:...
Krevní choroby v těhotenství - obrázek
  I v pravidelně probíhajícím těhotenství klesá, v důsledku zvýšeného objemu plazmy, počet červených krvinek na 3 miliony a hodnoty krevního barviva na 60 %. Mírná forma této tzv. “těhotenské normochromní pseudoanémie” nevyžaduje zvláštní léčbu...
Nemoci žil v těhotenství - obrázek
Varikózní rozšíření i zánětlivá onemocnění žil bývají v těhotenství častá: na dolních končetinách, v oblasti zevních rodidel a kolem řitního otvoru, ale i žil pánevních a ve vazivu obklopujícím poševní stěny. Při porodních poraněních roztržené...
Chudokrevnost - anémie - obrázek
Esenciální těhotenská anémie je nejčastější formou těhotenské chudokrevnosti. Je to typ chudokrevnosti vyskytující se jedině u těhotných. Jejími příznaky jsou bledost kůže a sliznic, zvýšená únavnost, nechutenství, bušení srdce. Počet červených...
Jiné krevní choroby - hemopatie - obrázek
Akutní leukemie – zhoubné onemocnění povahy nádorové projevující se vystupňovanou krvetvorbou, s přechodem nezralých forem bílých krvinek do oběhu neruší průběh těhotenství, a naopak ani choroba není těhotenstvím negativně ovlivněna. Problémem však...
Onemocnění mozková a míšní - obrázek
Onemocnění vzniklá před otěhotněním nejsou většinou ve svém průběhu těhotenstvím ovlivněna a naopak, ani choroby neruší vývoj těhotenství a plodu. Platí to o hemiparezách, epilepsii a stavech po míšní obrně. Na tato onemocnění ale musí být brán...