Dítě A-Z - První pomoc

První pomoc při zástavě dechu a krevního oběhu - obrázek
Kardiopulmonální resuscitaci (oživování)  provádíme v případě zástavy základních životních funkcí – dýchání a krevního oběhu. Pojmem kardiopulmonální resuscitace (používaná zkratka KPR) označujeme základní výkony,...
První pomoc při zástavě dýchání - novorozenec a kojenec - obrázek
První pomoc – kroky vedoucí k záchraně při zástavě dýchání a krevního oběhu u novorozence a kojence (0.–1. rok života) 1. Zjistěte stav vědomí hlasitě dítě oslovte, pokud nereaguje, podrážděte plosku nohy poplácáním nebo poškrábáním...
První pomoc při zástavě dýchání - batole a předškolní věk - obrázek
1. Zjistěte stav vědomí hlasitě a zřetelně dítě oslovte, poklepejte mu na rameno, jemně s ním zatřeste, pokud není žádná odezva, pro­ vádějte jed­nu minutu KPR a pak přivolejte odbornou pomoc – ZZS (linka 155 ↓ Oslovení, pokus o navázání...
První pomoc při zástavě dýchání - školní věk a starší - obrázek
Doporučení se v mnoha směrech blíží KPR dospělého, nesmíme však zapomínat na šetrnost, především při stlačování hrudníku, a na hloubku umělých vdechů. Sílu volíme podle fyzické zdatnosti dítěte. V následujícím  textu je ve stručnosti uveden jen...
Popáleniny, opařeniny - obrázek
Popáleniny a opařeniny patří k nejtěžším úrazům, obzvláště u dětí. Často zanechávají jizvy nejen fyzické, ale i psychické. Rozsáhlejší popáleniny vyžadují komplikovanou, velmi dlouhodobou, bolestivou a nákladnou léčbu, nezřídka...
První pomoc při popáleninách  - obrázek
Nezastupitelnou roli hraje správné ošetření popáleného dítěte v prvních několika minutách po úrazu. Jak poskytnout první pomoc při popálení nebo opaření: s ohledem na bezpečnost všech zabraňte dalšímu působení tepla na dítě. Odstraňte dítě...
Jak předejít popálení, opaření? - obrázek
nikdy nenechávejte dítě samotné a bez dozoru v místech, kde se vyskytují horké předměty. V domácnosti je to nejčastěji kuchyně s horkými plotnami, konvicemi s horkou vodou, volně odložená žehlička. Rukojeti používaných nádob na vaření otáčejte tak...
Úraz elektrickým proudem - obrázek
Ztráta vědomí, porucha srdečního  rytmu a srdeční zástava jsou největším  nebezpečím, které může bezprostředně ohrozit život dítěte při zasažení elektrickým proudem.  V místě vstupu proudu do těla a jeho výstupu z těla vznikají...
První pomoc při zasažení elektrickým proudem - obrázek
 s ohledem na bezpečnost  všech se snažte ukončit působení proudu na dět­ský organismus. Nedotýkejte  se holýma rukama dítěte, které je v kontaktu s vodičem! Nejjednodušším a nejbezpečnějším postupem bývá přerušení  přívodu...
Jak předcházet úrazu elektrickým proudem? - obrázek
od útlého věku dítě před elektrickým  proudem  varujte jako před nebezpečím, důsledně používejte  ochranné kryty elektrických  zásuvek, pokud zásuvky zrovna nepoužíváte, nikdy nenechávejte v zásuvce pod proudem  kabel, ke...