Porod A-Z - Porod

Co může způsobit předčasný porod? - obrázek
Předčasný porod je patologický děj, který je vyvolán celou řadou faktorů. Faktory neboli příčiny, které jej vyvolávají, rozdělujeme na nepřímé a přímé. Mezi nepřímé faktory, které mohou vést k předčasnému porodu, řadíme špatné sociální a...
Porod dvojčat a vícerčat - obrázek
Je-li v děloze vyšší počet plodů než dva, pak se dnes všechna taková těhotenství ukončují plánovaným císařským řezem. Avšak ani císařský řez není úplně bez rizika. Operace probíhá vždy různě dlouho před vypočteným termínem porodu.
Lze předčasný porod léčit, resp. odvrátit? - obrázek
Těhotná žena s prvními příznaky hrozícího předčasného porodu musí být neodkladně přijata na příslušné gynekologicko-porodnické oddělení. Pokud jde o počínající předčasný porod, pak je transportována podle stáří těhotenství buď do...
Císařský řez - obrázek
Císařský řez je dnes u nás nejčastějším operačním porodem. Jeho frekvence činí v České republice okolo 25 % všech porodů. V perinatologických centrech, kde jsou soustřeďovány rizikové těhotné, se provádí obvykle více než 30 % císařských řezů. V...
Znecitlivění u císařského řezu - obrázek
Volba anestezie během císařského řezu závisí na četných faktorech. Porodník i anesteziolog musí u každé maminky individuálně zvážit důvod k císařskému řezu, časovou naléhavost operace, ale i přání rodičky a jejího partnera. U císařského řezu se...
Výhody a nevýhody přirozeného porodu a císařského řezu - obrázek
Vaginální porod aneb když pracuje  sama příroda Vaginální porod představuje nejpřirozenější způsob  příchodu dítěte na svět. Ženské tělo je k němu stvořené.  Navíc většina žen, které projdou  přirozeným porodem, považuje celou...
Císařský řez na přání? Ne, děkuji - obrázek
"Císařský řez představuje na jednu stranu něco jako andělskou pomoc. Pomáhá zachránit zdraví, nebo dokonce i život matkám a dětem. Pokud se ale provádí neodůvodněně, může pro ně představovat ďábelskou službu." Je všeobecně  známo, že dítě, resp...
Klešťový porod - obrázek
Porodnické kleště jsou klasický porodnický nástroj, který je opředen mnoha mýty a často nespravedlivou kritikou. Lidé se mylně domnívají, že jde o nástroj zastaralý a tudíž zavrženíhodný. Pravda je ovšem zcela jiná. Dnešní porodnické kleště jsou...
Vacuumextraktor - obrázek
Vakuumextraktor je novější alternativa porodu plodu kleštěmi.Místo kleští se na hlavičku dítěte umístí umělohmotný zvon. Ten se k hlavičce přisaje vyvolaným podtlakem a tahem za zvon se hlavička porodí. Operace se nazývá vakuumextrakce. Hlavní...
Vybavení placenty rukou - obrázek
Pokud se placenta samovolně neodloučila a neporodila do 30 minut po porodu dítěte, anebo když maminka začala silně krvácet, je třeba v místní nebo celkové anestezii bez prodlení placentu uvolnit a porodit rukou. Výkon provádí opět pouze zkušený...