Těhotenství A-Z - Péče o těhotnou ženu

Psychické změny těhotných - obrázek
Těhotenství je provázeno nejen somatickými, ale i psychickými změnami, a to i u žen s plánovaným, případně vytouženým otěhotněním, žijících v harmonických partnerských a rodinných vztazích bez problémů zdravotních, finančních, bytových či v...
Obtíže provázející i pravidelné těhotenství - obrázek
Jen málo žen prožívá těhotenství bez některých obtíží, které jsou spíše nepříjemné než závažné. Těhotná by o nich měla předem vědět, znát jejich příčiny, měla by umět rozlišit nepříjemné od závažného. Zároveň by si měla uvědomit, že nepředstavují...